Budovy UHK

Z Krajta Wikipedie

Přejít na: navigace, hledání
Dislokace budov UHK
Zvětšit
Dislokace budov UHK


Obsah

Budova č. 1 (C) - Pedagogická fakulta

Adresa
nám. Svobody 301
mapa
Seznam pracovišť (PdF - Pedagogická fakulta):
 • děkanát
 • tajemnice
 • Studijní oddělení
 • Informační systémy
 • Katedra biologie
 • Katedra chemie
 • Katedra technických předmětů


Soubor:Budova1_1.jpg Soubor:Budova1_2.jpg


Budova č. 2 (B) - Filozofická fakulta

Adresa
nám. Svobody 331
mapa
Seznam pracovišť (FF - Filozofická fakulta):
 • děkanát
 • tajemnice
 • Studijní oddělení
 • Referát informačních systémů
 • Katedra filosofie a společenských věd
 • Katedra sociologie
 • Katedra politologie
 • Historický ústav
 • Katedra archeologie
 • Katedra pomocných věd historických a archivnictví
Seznam pracovišť (FIM - Fakulta informatiky a managementu):
 • Institut dalšího vzdělávání FIM

Soubor:Budova2_1.jpg Soubor:Budova2_2.jpg

Budova č. 3 (A) - Objekt společné výuky

Adresa
Hradecká 1227
mapa
 • univerzitní aula
 • bufet
Seznam pracovišť (Rektorát):
 • Univerzitní knihovna
 • nakladatelství Gaudeamus
 • Informace, komunikace a multimédia (kontaktní místo)
Seznam pracovišť (PdF - Pedagogická fakulta):
 • Katedra českého jazyka a literatury
 • Katedra fyziky a informatiky
 • Katedra německého jazyka a literatury
 • Katedra pedagogiky a psychologie
 • Katedra slavistiky
 • Katedra sociální patologie a sociologie
 • Katedra sociální práce a sociální politiky
 • Katedra speciální pedagogiky
 • Ústav primární a preprimární edukace

Soubor:Budova3_1.jpg Soubor:Budova3_2.jpg


Budova č. 4 (D) - Přírodovědecká fakulta

Adresa
Jana Koziny 1237
mapa
Seznam pracovišť (PřF - Přírodovědecká fakulta):
 • děkanát
 • tajemnice
 • studijní oddělení
 • Katedra matematiky
 • Katedra fyziky
 • Katedra informatiky

Soubor:Budova4_1.jpg Soubor:Budova4_2.jpg

Budova č. 5 - Víceúčelová budova UHK

Adresa
Víta Nejedlého 573
mapa
 • Koleje
Seznam pracovišť (Rektorát):
 • Technicko provozní úsek
Seznam pracovišť (FF - Filozofická fakulta):
 • Katedra jazykové přípravy
Seznam pracovišť (PdF - Pedagogická fakulta):
 • Katedra anglického jazyka a literatury
 • Oddělení francouzského jazyka


Soubor:Budova5_1.jpg Soubor:Budova5_2.jpg

Budova č. 6

Adresa
U pivovarské flošny 296
mapa
Seznam pracovišť (PdF - Pedagogická fakulta):
 • Katedra tělesné výchovy a sportu

Soubor:Budova6_1.jpg Soubor:Budova6_2.jpg

Budova č. 7 (P) - RegioCentrum Nový pivovar

Adresa
Pivovarské náměstí 1244
mapa
Seznam pracovišť (PdF - Pedagogická fakulta):
 • Katedra výtvarné kultury

Soubor:Budova7_1.jpg Soubor:Budova7_2.jpg

Budova č. 8 (F) - Nové Adalbertinum

Adresa
Velké náměstí 32
mapa
Seznam pracovišť (PdF - Pedagogická fakulta):
 • Hudební katedra
 • Katedra sociální pedagogiky

Soubor:Budova8_1.jpg Soubor:Budova8_2.jpg

Budova č. 9 (J) - Fakulta informatiky a managementu

Adresa
Hradecká 1227
mapa
Seznam pracovišť (FIM - Fakulta informatiky a managementu):
 • děkanát
 • tajemnice
 • Studijní oddělení
 • Informační systémy
 • Katedra aplikované lingvistiky
 • Katedra ekonomie
 • Katedra informačních technologií
 • Katedra informatiky a kvantitativních metod
 • Katedra managementu
 • Katedra rekreologie a cestovního ruchu

Soubor:Budova9_1.jpg Soubor:Budova9_2.jpg

Budova č. 10

Adresa
Ambrožova 729
mapa
Seznam pracovišť (PdF - Pedagogická fakulta):
 • Katedra náboženské výchovy a charitativní práce

Soubor:Budova10_1.jpg Soubor:Budova10_2.jpg


Rektorát UHK

Adresa
Rokitanského 62
mapa
Seznam pracovišť:
 • rektorát
 • kancléřství
 • kvestura
 • Informace, komunikace a multimédia

Soubor:Budovar_1.jpg Soubor:Budovar_2.jpg


Palachovy koleje, VŠK UHK

Adresa
Palachova 1129
mapa
Seznam pracovišť:
 • ředitelství kolejí
 • koleje

Soubor:Budovak_1.jpg Soubor:Budovak_2.jpg

Osobní nástroje