Enterprise Architect license - FIM UHK

Z Krajta Wikipedie

Přejít na: navigace, hledání

https://explorer.uhk.cz/ealicense/Default.aspx

Licence opravňuje studenty Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) k využívání produktu Enterprise Architect pro účely výuky na FIM UHK. Licence končí ukončením studia na FIM UHK. V rámci této licence nesmí být nástroj používán ke komerčním účelům.

Osobní nástroje