Funkcionáři univerzity a fakult (aneb kdo je kdo)

Z Krajta Wikipedie

Přejít na: navigace, hledání
Vedení univerzity
Zvětšit
Vedení univerzity
Slavnostní inaugurace
Zvětšit
Slavnostní inaugurace

Obsah

Univerzita Hradec Králové

rektor
doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

prorektorka pro strategii a rozvoj
PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy
prof. PhDr. RNDr. Antonín Slabý, CSc.

prorektorka pro vnitřní záležitosti
PhDr. Dana Musilová, CSc.


kancléř
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.

kvestor
Ing. Stanislav Klik, Ph.D.


Podrobnější info a kontakty ZDE

Fakulta informatiky a managementu

děkan
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky a stat. zástupkyně děkana
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro legislativu, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.

proděkan pro studijní záležitosti
Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.

koordinátor pro vědeckou činnost
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.

předseda akademického senátu
RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.


Podrobnější info a kontakty ZDE

Filozofická fakulta

děkan
Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti, vzdělávací činnost a stat. zástupkyně děkana
Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a tvůrčí činnost
doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.

proděkan pro zahraniční styky
Mgr. Karel Kouba, M.A.

předsedkyně akademického senátu
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.


Podrobnější info a kontakty ZDE

Pedagogická fakulta

děkan
doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.

statutární zástupce děkana a proděkan pro studium
PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost
doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.

proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxi
PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční styky
PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.

předseda akademického senátu
Mgr. Pavel Zikl, Ph.D.


Podrobnější info a kontakty ZDE


Přírodovědecká fakulta

děkan
prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.

proděkan pro vědu a vnější vztahy a statutární zástupce děkana
RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

proděkan pro vzdělávání a vnitřní vztahy
PhDr. Michal Musílek, Ph.D.


Podrobnější info a kontakty ZDE


Ústav sociální práce

  • Sídlo: Objekt společné výuky - ÚSP (Budovy UHK)

ředitel
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.


Podrobnější info a kontakty ZDE'

Osobní nástroje