Počet kreditů

Z Krajta Wikipedie

Přejít na: navigace, hledání
Zvětšit

Průběžnou kontrolou tvých studijních výsledků škola sleduje, jak zvládáš své studijní povinnosti a zda na svůj obor stačíš a studuješ přiměřeným tempem. Stanovená kritéria jsou ale také velkým pomocníkem tvým. Můžeš tak mít své studium "snáze pod kontrolou" a směřovat, kromě vytouženého vysokoškolského titulu, k dílčím cílům v podobě splněných kreditů za daný ročník.

Minimální počty kreditů pro postup do dalšího ročníku se u jednotlivých fakult prozatím liší. Doporučujeme proto kromě tohoto přehledu nastudovat také jednotlivé studijní a zkušební řády fakult. Od ročníku 2011/2012 však vešel v platnost celouniverzitní studijní a zkušební řád, takže navyklé podmínky se změnily.

Podmínky pro zápis do dalšího roku studia (platné od roku 2011)

Pro úspěšné ukončení akademického roku musí student získat od začátku hodnoceného studia počet kreditů rovnající se minimálně dvacetinásobku počtu absolvovaných semestrů studia (tj. po prvním roce studia 40 kreditů, po druhém roce 80 kreditů atd.)

Bývalé podmínky pro zápis do dalšího roku studia (platné do roku 2012)

 1. Student může být řádně zapsán do dalšího roku studia v bakalářském studijním programu, získal-li za celé předcházející období studia níže uvedený počet kreditů:
  • v prezenční formě studia
  pro zápis do druhého roku studia minimálně - 40 kreditů (FIM), 40 kr. (FF - dále nutná podmínka splnit všechny povinné předměty doporučené pro první ročník studia)
  pro zápis do třetího roku studia minimálně - 82 kreditů (FIM), 80 kr. (FF)
  pro zápis do čtvrtého roku studia minimálně 112 kreditů (FIM)
  pro zápis do pátého roku studia minimálně 142 kreditů (FIM)
  pro zápis do každého dalšího roku studia vždy nejméně dalších 45 kreditů (FIM)
  • v kombinované formě studia
  pro zápis do druhého roku studia minimálně - 33 kreditů (FIM), 40 kr. (FF - dále nutná podmínka splnit všechny povinné předměty doporučené pro první ročník studia)
  pro zápis do třetího roku studia minimálně - 62 kreditů (FIM), 80 kr. (FF)
  pro zápis do čtvrtého roku studia minimálně 85 kreditů (FIM)
  pro zápis do pátého roku studia minimálně 107 kreditů (FIM)
  pro zápis do každého dalšího roku studia vždy nejméně dalších 33 kreditů (FIM)
 2. Student může být řádně zapsán do dalšího roku studia v magisterském (inženýrském) studijním programu (pětileté studium v prezenční i kombinované formě), získal-li za celé předcházející období magisterského stupně studia níže uvedený počet kreditů:
  pro zápis do druhého roku studia minimálně 45 kreditů (FIM)
  pro zápis do třetího roku studia minimálně 82 kreditů (FIM)
  pro zápis do čtvrtého roku studia minimálně 112 kreditů (FIM)
  pro zápis do pátého roku studia minimálně 142 kreditů (FIM)
  pro zápis do každého dalšího roku studia vždy nejméně dalších 45 kreditů (FIM)
 3. Student může být řádně zapsán do dalšího roku studia magisterského (inženýrského) studijního programu (dvouleté studium v prezenční i kombinované formě navazující na ukončený bakalářský studijní program), získal-li za celé předcházející období magisterského stupně studia níže uvedený počet kreditů:
  pro zápis do druhého roku studia minimálně 37 kreditů (FIM)
  pro zápis do třetího roku studia minimálně 72 kreditů (FIM)
  pro zápis do každého dalšího roku studia vždy nejméně dalších 37 kreditů (FIM)
 4. Splní-li student podmínky zápisu do dalšího roku studia, zapisuje si další předměty podle studijního plánu a případně opakovaně ty předměty, které měl zapsané v předcházejícím období, ale nezískal ještě kredity. Výuky v jednotlivých předmětech, které absolvoval, ale nezískal kredity, se student opakovaně účastní podle rozhodnutí příslušného vyučujícího.
Převzato ze Studijního a zkušebního řádu UHK ze dne 12. července 2011, který můžete najít zde.

Osobní nástroje