Pravidla a jejich výklad

Z Krajta Wikipedie

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Pravidla fóra krajta.com

Pravidlo #01

Při registraci do tohoto fóra je uživatel povinen zadat své pravé jméno, příjmení, město bydliště a všechny další povinné údaje. Emailová adresa musí být zadána v rámci pošty UHK (jmeno.prijmeni(.x)@uhk.cz). Na tento jedinečný email bude zaslán link pro aktivaci uživatelského účtu, čímž bude ověřeno korektní zadání Vašeho jména a příjmení. Účet musí být aktivován do 12 hodin po odeslání emailu, jinak bude smazán. Vaše příjmení ani emailová adresa nebudou žádnému z uživatelů tohoto fóra zobrazeny, aby byla před ostatními zachována anonymita.

Pravidlo #02

Fórum slouží především studentům Univerzity Hradec Králové, pokud nejste studentem nýbrž zaměstnancem, tato skutečnost bude fórem automaticky rozpoznána. Zaměstnanci univerzity (učitelé, profesoři, ...) budou mít omezen přístup do sekcí, které pro ně nejsou směrodatné.

Pravidlo #03

Témata je nutno zakládat ve správných sekcích tak, aby obsah tématu co nejlépe korespondoval s obsahem sekce. Není povoleno vložení stejného tématu do více sekcí. Nesprávně založená nebo duplicitní témata budou odstraněna nebo přesunuta.

Pravidlo #04

Kalendář akcí slouží ke vkládání srazů, koncertů, plesů. Do kalendáře akcí nepatří témata přímo se nevztahující k žádnému datu. Pokud uživatel přidá takovéto téma do kalendáře, bude téma z kalendáře odstraněno.

Pravidlo #05

Slovo administrátora tohoto boardu je konečné - jakákoliv veřejná polemika o jeho rozhodnutí bude potrestána, případně až vyloučením z fóra.

Pravidlo #06

Každý uživatel je osobně zodpovědný za své příspěvky na tomto fóru. Pokud bude jakýkoliv příspěvek v rozporu s pravidly, administrátor ho může upravit, přesunout nebo smazat bez udání důvodu.

Pravidlo #07

Urážky, osočování a křivé obviňování kohokoliv na tomto fóru bude znamenat udělení banu nejméně na 2 týdny.

Pravidlo #08

Příspěvky bez věcného obsahu a příspěvky přímo se nevztahující k danému tématu mohou být vyhodnoceny jako spamming - takovýto může být bez upozornění odstraněn. Spamming ve větším množství může být důvodem k udělení permanentního banu.

Pravidlo #09

Příspěvky s nulovou informační hodnotou budou bez udání důvodu okamžitě smazány. Tímto jsou myšleny například příspěvky typu: "Megalol", "Díky", ... Pokud chcete někomu poděkovat za vyřešení nějakého zadání, pošlete mu soukromou zprávu nebo použijte hodnocení příspěvku.

Pravidlo #10

Jeden človek můžet mít pouze jeden uživatelský účet. Každý uživatel může využívat pouze svůj účet, který je registrován na jeho jméno, příjmení a emailovou adresu.

Pravidlo #11

Účet uživatele, který nepřistoupí na fórum minimálně jednou za měsíc v době probíhajícího semestru, může být smazán bez jakéhokoliv upozornění. Týká se především uživatelů s nulovým či nízkým počtem příspěvků.

Pravidlo #12

Je zakázáno zbytečné, několikanásobné nabalování citací příspěvků. Používejte citace příspěvků s rozumem. Necitujte vše - vždy vyberte z citace pouze to, na co bezprostředně reagujete.

Pravidlo #13

Signatura uživatele nesmí být vyšší než 75 pixelů. Je přísně zakázáno používat v signatuře či v obrázku postavičky rychle se pohybující či rychle blikající prvky (kvůli osobám trpícím fotosenzitivní epilepsií, perioda blikání musí být nejméně dvě vteřiny).

Pravidlo #14

Bez schválení administrátora tohoto boardu platí na celém serveru přísný zákaz publikace jakékoliv reklamy, obchodního sdělení či propagace dalších projektů. Za reklamu je považován i odkaz v podpisu uživatele propagující jakýkoliv komerční či nekomerční projekt.

Pravidlo #15

Do fotoalba budou mít přístup pouze uživatelé, kteří se s námi pravidelně účastní srazů. Pokud se některého srazu zúčastníte, můžete požádat administrátora o přístup. Pokud je to Váš první sraz, přístup Vám bude přidělen na dobu určitou, kterou si můžete prodloužit účastí na dalších akcích. Pravidelnou účastí se rozumí účast alespoň na jedné akci za semestr. Pokud nebudete mít pravidelnou docházku na společné krajtí akce, může Vám být přístup do fotoalba kdykoliv odebrán. Závěrečné ustanovení Při porušení některého z pravidel může být uživateli udělen ban. V případě závažného prohřešku může být uživatel vyloučen z tohoto fóra a to bez udání důvodu. Délka banu závisí na uvážení administrátora. Po udělení banu budete při pokusu o přístup na fórum informováni o délce trvání a důvodu, proč Vám byl přístup zamezen. Všechny bany na tomto fóru jsou logovány a při udělování dalších trestů k nim bude přihlíženo. Administrátor si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel a to i bez udání důvodu a předchozího upozornění. Snažte se do diskuzí zapojit - nebuďte pasivní.

Osobní nástroje