Prodloužení studia

Z Krajta Wikipedie

Přejít na: navigace, hledání

Vymazání předmětu ze sysému ISIT:

Pokud jste předmět v určitém semestru prokazatelně nestudovali - tzn. ani jednou jste se nepřihlásili ke zkoušce (resp. eventuelně se stihli včas odhlásit), máte možnost podat žádost o vymazání předmětu z ISITu a tím získáte šanci zapsat si předmět potřetí, resp. počtvrté.


Předpoklady pro úspěšné vymazání:

- Dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku.

- Písemný souhlas vyučujícího (podpis vaší žádosti), který by měl vyučující dát na základě ověření, že jste skutečně u žádné zkoušky nebyli


Obsah / forma žádosti Použijte oficiální šablonu pro obecnou žádost - naleznete jí v eDokumentech studijního oddělení na webu UHK. Text žádosti: Žádám o vymazání předmětu [ZKRATKA] z ISITu za akademické rok(y) [yyyy/yy] Odůvodnění: Daný předmět jsem v uvedeném roce nestudoval(a) Dále datum a příslušné podpisy.

K žádosti je nutné přiložit doklad o zaplacení administrativního poplatku dle aktuální sazby UHK, např. útržek 200Kč složenky.


Příklad: V prvním ročníku jste nestihli zkoušku z matematiky (ZMAT) a zapsali si jí do druhého ročníku. Tam se vám ovšem předměty nakupily a nešli jste ke zkoušce ani ve druháku. Pokud máte dostatečný počet kreditů, můžete zažádat o vymazání předmětu z ISITu podáním oficiální žádosti na studijní oddělení. Napíšete žádost, získáte souhlas vyučujícího a společně s dokladem o zaplacení poplatku předáte žádost na studijní oddělení. Mailem vám přijde informace o vyhovění žádosti a v příslušném termínu si ZMAT opět zapíšete na následující rok. Pokud ani ve třetím ročníku ke zkoušce nepůjdete, nebo zkoušku neuděláte, můžete si jí zapsat napočtvrté ve třetím ročníku a pokračovat tak čtvrtý rok studia (stále se jedná o III. ročník). Opětovné vymazání z ISITu (tzn. zapsání popáté, při neabsolvování žádné zkoušky po dobu 4 let) není prozatím známo.

Osobní nástroje