Ubytovací stipendium

Z Krajta Wikipedie

Přejít na: navigace, hledání
Zvětšit

Ubytovací stipendium vyplácí univerzita centrálně všem studentům, kteří splnili příslušné podmínky stanovené ve Stipendijním řádu - ke stažení zde a zároveň nezapomněli podat žádost na začátku akademického roku o přiznání stipendia.

Stipendium je vypláceno dvakrát ročně, a to v lednu za období od 1. září do 31. prosince a v červenci za období od 1. ledna do 30. června. Rektorským výnosem je vždy aktuálně stanovena částka za jeden den kdy nárok na poskytnutí stipendia vznikl. (Praktický příklad: rektorský výnos č. 1/2009 stanovil výši ubytovacího stipendia za období od 1.9.2008 do 31.12.2008 připadající na jeden den v tomto období na částku 31,12 Kč. Počet dní za sledované období činí 122. Celková výše stipendia za toto období, vyplacená v lednu, tedy činí 122 x 31,12, tj. 3.797,- Kč.)

  • Tato výše ubytovacího stipendia patří v rámci veřejných vysokých škol v ČR mezi nadprůměrná.
  • Jedním z hlavních kritérií přidělení stipendia je tzv. "dojezdnost", tedy vzdálenost mezi místem tvého trvalého bydliště a Hradcem Králové, vyjádřená v minutách. Minimální hranice, nutná pro přiznání stipendia, se často pohybuje na 90 minutách.
  • Oproti jiným vysokým školám mají výhodu ti, kteří již na některé VŠ v minulosti studovali a studia nedokončili. Kritérium studia na UHK jako na první VŠ není uplatňováno.


FAQ

  • Jak podat žádost o ubytovací stipendium (FF a PdF)?

Žádost o ubytovací stipendium se podává na začátku každého akademického roku. Ve Fakultním informačním systému (FIS), je od určitého data, které aktuálně zveřejňuje studijní oddělení (SO), dostupný v "indexu" elektronický formulář, který vyplníš, vytiskneš a podepíšeš. Ten potom zaneseš v prvních týdnech výuky (opět specifikováno SO v jakém termínu), na studijní oddělení. Tím je tvoje žádost podaná.

  • Jak se dozvím, zda mi bylo ubytovací stipendium uděleno?

Během několika týdnů proběhne vyhodnocení tvojí žádosti, kdy budou ověřeny podmínky které musíš pro udělení stipendia splnit. Výsledek se dozvíš jednak opět ve FISu, budeš se však také muset (až tě ze SO vyzvou) zastavit na studijním oddělení pro dokument, který přiznání stipendia oproti podpisu oficiálně potvrdí. Tím je proces žádostí o ubytovací stipendium pro tebe u konce a už se můžeš těšit na jeho výplaty (v lednu a červenci).

Osobní nástroje