Zápis do ročníku

Z Krajta Wikipedie

Přejít na: navigace, hledání
Zvětšit

Obsah

add Zápis do ročníku - varianta FIM

Student, který se zapisuje do 2. a vyššího ročníku, si sám určí termín, který mu vyhovuje, a dostaví se s připravenými dokumenty k zápisu. Ve vymezeném čase by se mělo každý den zapsat asi 150 studentů (75 dopoledne, 75 odpoledne). Aby zápis každého studenta proběhl co nejrychleji, d o p o r u č u j e m e studentům, aby k určení svého konkrétního termínu zápisu využili v ISITu modul UDÁLOSTI, přihlášení na událost Zápis do ročníku. Studenti budou do učebny, kde probíhá zápis, vstupovat jednotlivě s připravenými dokumenty.

Student, který přijde k zápisu, musí mít

 • v ISITu zapsané předměty na oba semestry nového akademického roku – souhlasí s indexem
 • v ISITu provedený zápis do ročníku (student, kterému ISIT nepovolí zápis do ročníku – např. z důvodu nezadaných splněných předmětů v ISITu nebo po přerušení studia, se dostaví bez zápisu do ročníku)

Student u zápisu předloží

 • občanský průkaz (kontrola adresy trvalého bydliště)
 • vyplněný index (seznam zapsaných předmětů, které chce v novém akademickém roce v obou semestrech absolvovat)
 • studentem zkontrolovaný a podepsaný výpis splněných předmětů za předchozí akademický rok, který si student vytiskne z ISITu - (ISIT – Vybrané úlohy - Kredity st.)
 • vyplněné formuláře "Údaje nedodané do ISITu" (pokud výpis nesouhlasí s indexem)
 • vyplněné tiskopisy, kde chce potvrdit, že je studentem


Student, který nesplnil potřebný počet kreditů k zápisu do dalšího roku studia, si podá žádost o mimořádný zápis s odůvodněním, proč nesplnil požadovaný počet kreditů. Pokud bude jeho žádosti vyhověno, dostaví se k zápisu. Poplatek za žádost je 200,-Kč.

Student, který se zúčastní zápisu v náhradním termínu dle Harmonogramu na nový akademický rok, zaplatí poplatek 200,-Kč. Žádost nepodává.U zápisu předloží doklad o platbě.

Student, který zastupuje u zápisu jiného studenta, předloží u zápisu žádost o zastoupení u zápisu a doklad o platbě na 200,-Kč. Žádost podává student, který chce být u zápisu zastoupen. Na žádosti bude uvedeno čestné prohlášení o adrese trvalého bydliště a jméno studenta, který provede zápis.


add Zápis do ročníku - varianta FF a PdF

V termínu od 21.9.2009 do 2.10.2009 (po domluvě s SO i jindy) student předá na studijní oddělení filozofické fakulty tyto vytištěné a podepsané dokumenty:

 • Vysvědčení za akademický rok 2008/2009
 • Seznam zapsaných předmětů na rok 2009/2010
 • Zápisový list

NOVINKA - pro studenty FF nejsou od akademického roku 09/10 povinné "indexy"!!!


 • Kdy je student považován za zapsaného do akademického roku 2009/2010?

Student je považován za zapsaného pouze tehdy, pokud provedl elektronický zápis a obdržel na studijním oddělení potvrzení o platnosti provedeného zápisu pro příslušný akademický rok (razítko „zápis“ na seznamu zapsaných předmětů pro rok 2009/2010).

Osobní nástroje